Prealoader

Ostali natječaji

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja Liste reda prvenstva – produženje roka za dostavu zahtjeva

Objava: 07.03.2022.

Produžen je rok za dostavu zahtjeva za kupnju stana s traženom dokumentacijom. Zahtjev se dostavlja isključivo putem pošte i to do 31. ožujka 2022. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie.

Natječaj za davanje u zakup javne površine – Buje

Objava: 06.05.2020.

Izlaže se natječaju javna površina u Staničnoj ulici u Bujama. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (dana) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 14.05.2020.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina – Buje

Objava: 17.10.2019.

Izlaže se natječaju javna površina na Trgu J.B.Tita u Bujama. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se zaključno do 25.10.2019., preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie, u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Istaknuto

Skip to content