Prealoader

Vizija i misija

Objava: 07.03.2013.

MISIJA GRADA BUJA

Misija Grada Buja je provedba i realizacija aktivnosti odgovornim i transparentnim upravljanjem javnim dobrima s ciljem postizanja visoke kvalitete života i rada na području Grada.

Grad Buje osigurava uvjete:

  • gospodarskog napretka poštujući načelo održivog razvoja,
  • društvenog razvoja u području kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne i zdravstvene skrbi te razvoja civilnog društva
  • sustavnog održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture
  • kvalitetnog upravljanja prostorom.

VIZIJA GRADA BUJA

Grad Buje bit će gospodarski razvijen grad s infrastrukturno opremljenim građevinskim područjima te revitaliziranim kulturno povijesnim naseljima i dobrima.

Provodit će se ravnomjeran prostorno planski razvoj teritorija uz očuvanje okoliša.

Ruralno područje Grada razvijat će se kao prepoznatljivo turističko gastronomsko odredište  vrhunske tehnologije u vinogradarstvu i maslinarstvu.

Postignut društveni razvoj omogućit će kvalitetan život svim građanima.

Istaknuto

Skip to content