Prealoader

Nacionalne manjine

Objava: 01.07.2021.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U MANDATU 2023-2027

Vijeće Talijanske nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba koja je osnovana radi ostvarivanja prava talijanske manjine na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa, a sve u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Člankom 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisana su sljedeća prava koja vijeća nacionalnih manjina mogu ostvariti u jedinici lokalne ili područne samouprave za koju su osnovana:

 • pravo da predlažu tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njezinu području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja važna za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
 • pravo da ističu kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
 • pravo da budu obaviještena o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela predstavničkoga tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
 • pravo da daju mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U MANDATU 2023-2027

 1. ELEONORA GARDOŠ – predsjednica
 2. ADRIANA ANTONINI – potpredsjednica
 3. ANTONELLA ACQUAVITA
 4. EDI KOVAČIĆ
 5. FRANCO BASIACO
 6. ALEN BILOSLAVO
 7. VALENTINA PUŽ
 8. LUCIA ZUBIN
 9. MARTINA COSSETTO
 10. ELEONORA GARDOŠ
 11. MICHELA ALTIN
 12. LUCIO CELEGA
 13. GIANPIERO MILOS
 14. MARTINA BRČIĆ

Vezani dokument:
Vijeće Talijanske nacionalne manjine u mandatu 2023-2027

Srpska nacionalna manjina

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U MANDATU 2023-2027

ČLANOVI/ICE VIJEĆA Srpske nacionalne manjine

 1. SVETLANA PERIĆ TURČINOVIĆ, predsjednica
 2. MANOJLO RISTIĆ, zamjenik predsjednice
 3. NADA BAJIĆ
 4. ZDRAVKO BEGIĆ
 5. SPASOJE MITROVIĆ
 6. VLADAN RISTIĆ
 7. NIKICA STOJANOVIĆ
 8. MILAN VUKELIĆ
 9. NENA VUKELIĆ
 10. SLAVICA GOJIĆ FLANJAK

Vezani dokument:
Vijeće Srpske nacionalne manjine u mandatu 2023-2027

Zajednica Talijana Buje – Comunità degli Italiani Buie: tel.772-646; e-mail: comunitabuie47@gmail.com
Zajednica Talijana Krasica – Comunità degli Italiani Crassiza: tel.776-386; e-mail: ci.crassiza@live.com
Zajednica Talijana Momjan – Comunità degli Italiani Momiano: tel.779-204; e-mail: tumomjan@inet.hr
Zajednica Talijana Kaštel – Comunità degli Italiani Castelvenere: tel.777-393;e-mail: cdi-castelvenere@pu.htnet.hr

CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA

Il Consiglio della minoranza nazionale italiana è persona giuridica senza scopo di lucro fondato per l’ affermazione e la realizzazione dei dirittti e degli interessi degli appartenenti alla minoranza italiana in armonia con gli articoli della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.
L’articolo 31 della Legge costituzionale sulle minoranze nazionali prescrive i seguenti diritti che i consigli delle minoranze nazionali possono disporre nelle unità di autogoverno locale o regionale:

 • propone alle unità di autogoverno locale misure tese a promuovere la posizione ed il ruolo della minoranza nazionale, incluso il diritto di proporre la promulgazione di atti generali riguardanti questioni d’ interesse per la minoranza nazionale italiana autoctona;
 • il diritto di proporre i candidati per impieghi presso gli organi dell’amministrazione statale e di quella regionale/locale;
 • richiede di essere informato su tutte le questioni inserite all’ ordine del giorno di commissioni e gruppi di lavoro operanti nell’ organo rappresentativo dell’ autogoverno locale e riguardanti questioni attinenti allo status ed al ruolo della minoranza nazionale italiana autoctona;
 • esprime pareri e proposte sui programmi televisivi e radiofonici, a diffusione locale e regionale, riservati alle minoranze nazionali o che si riferiscono a questioni riguardanti le minoranze nazionali.

ELENCO DEI CONSIGLIERI

ELEONORA GARDOŠ – presidente
ADRIANA ANTONINI – vice presidente
ANTONELLA ACQUAVITA
EDI KOVAČIĆ
FRANCO BASIACO
ALEN BILOSLAVO
VALENTINA PUŽ
LUCIA ZUBIN
MARTINA COSSETTO
ELEONORA GARDOŠ
MICHELA ALTIN
LUCIO CELEGA
GIANPIERO MILOS
MARTINA BRČIĆ

Zajednica Talijana Buje – Comunita’ degli Italiani Buie: tel.772-646; e-mail: comunitabuie47@gmail.com
Zajednica Talijana Krasica – Comunita’ degli Italiani Crassiza: tel.776-386; e-mail: ci.crassiza@live.com
Zajednica Talijana Momjan – Comunita’ degli Italiani Momiano: tel.779-204; e-mail: tumomjan@inet.hr
Zajednica Talijana Kaštel – Comunita’ degli Italiani Castelvenere: tel.777-393;e-mail: cdi-castelvenere@pu.htnet.hr

Istaknuto

Skip to content