Prealoader

Altri Concorsi

Natječaj za davanje u zakup javne površine – Buje

Pubblicato: 06.05.2020.

Izlaže se natječaju javna površina u Staničnoj ulici u Bujama. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (dana) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 14.05.2020.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina – Buje

Pubblicato: 17.10.2019.

Izlaže se natječaju javna površina na Trgu J.B.Tita u Bujama. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se zaključno do 25.10.2019., preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie, u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

REZULTATI NATJEČAJA – PRAZNIK GROŽĐA 2019.

Pubblicato: 09.09.2019.

Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), članka 8. Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina (“Službene novine Grada Buja”, broj 10/17) i Zapisnika od 09.09.2019., KLASA: 361-01/19-01/37, URBROJ:2105/01-05/02-19-20, Gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 09.09.2019., donosi

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „PRAZNIK GROŽĐA 2019“

Pubblicato: 28.08.2019.

Izlažu se natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Praznik grožđa 2019“ prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti. Sve pozicije označene oznakom Pu opremljene su šatorima.

In primo piano

Skip to content