Prealoader

Sastav Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 01.07.2021.

 1. Istarski demokratski sabor – IDS-DDI – 8 vijećnika/ca)
 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (4 vijećnika/ca)
 3. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ (1 vijećnik/ca)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Buja jesu:

 1. ZDRAVKO GALE – IDS-DDI
 2. ROZANA PRELAC – IDS-DDI
 3. VALTER TURČINOVIĆ – IDS-DDI
 4. MARILENA SINKOVIĆ – IDS-DDI
 5. FRANKO GERGORIĆ – IDS-DDI
 6. TEA BUCAJ – IDS-DDI
 7. ANDREJ BENČIĆ – IDS-DDI
 8. ANITA MEDICA – IDS-DDI
 9. BOJANA PUZIGAĆA – SDP
 10. MIROSLAV POZNIĆ – SDP
 11. JOSIP PEJIĆ – SDP
 12. IRENA ĐURĐEVIĆ – SDP
 13. IVICA ĆOŠKOVIĆ – HDZ

Predsjednik Gradskog vijeća: FRANKO GERGORIĆ

Potpredsjednici Gradskog vijeća: BOJANA PUZIGAĆA i IVICA ĆOŠKOVIĆ.

Ažurirano 16.06.2023. godine

Popis udjela članova Gradskog vijeća Grada Buje – Buie u vlasništvu poslovnog subjekta

Objava ažuriranog popisa udjela članova Gradskog vijeća kreiran u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

Popis sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21), na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela.
Popis ažuriran na dan: 16.06.2023. godine.

VEZANI DOKUMENT:
Popis udjela članova Gradskog vijeća Grada Buje – Buie u vlasništvu poslovnog subjekta

Istaknuto

Skip to content