Prealoader

Objave

Javni poziv Stari grad

Objava: 27.07.2021.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta unutar naselja Starogradska jezgra (k.o. Buje)

JAVNI POZIV – NERAZVRSTANA CESTA MOMJAN

Objava: 14.07.2021.

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena NERAZVRSTANA CESTA MOMJAN koja se proteže preko k.č. 461/3 u naselju BUJE – BUIE u k.o. Buje, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Lokalni izbori 2021.

Objava: 13.05.2021.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 14. travnja 2021. godine Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

JAVNI POZIV – 06.04.2021.

Objava: 06.04.2021.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NERAZVRSTANA CESTA MOMJAN koja se proteže preko k.č. 2050/3, 2050/4, 2028/1, 117/7, 116/1, 110/1, 110/2, 110/3, *101/1, *81/1, *104/1, *63 u naselju MOMJAN - MOMIANO u k.o. Momjan, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Istaknuto

Skip to content