Prealoader

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Objava: 04.03.2013.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI OBAVLJA:

– poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije  pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa,

– vodi brigu o uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad ,

– poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,

– poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,

– poslove komunalnog redarstva,

– sve poslove vezane uz promet i druge komunalne infrastrukture, planira investicije prometnih i drugih komunalnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa i komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Pročelnik: Elvis Glavičić
e-mail: e.glavicic@buje.hr

Savjetnik za upravni postupak i naplatu potraživanja: Davor Lakošeljac
e-mail: d.lakoseljac@buje.hr

Prometni redar: Marko Cindrić
e-mail: m.cindric@buje.hr

Komunalni redar: MATEO SARDELIN
e-mail: m.sardelin@buje.hr

Komunalni redar: ANTONELLA PAULUZZI CRAMER
e-mail: a.pauluzzi@buje.hr 

Istaknuto

Skip to content