Prealoader

Ugovori

REGISTAR UGOVORA

Natječaji - javna nabava: Registar ugovora

Objava: 21.02.2024.

Obavijest o Ugovorima o služnosti u šumi ili šumskom zemljištu

Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 94/14.) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Objava: 05.03.2015.

Istaknuto

Skip to content