Prealoader

Pravo na pristup informacijama

Objava: 30.01.2024.

OTVORENI PODACI – ASSET LISTA GRAD BUJE-BUIE

Grad Buje želi potaknuti korištenje otvorenih podataka.
Otvoreni podaci javnog sektora su podaci nastali unutar sustava koje svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati.
Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika uz obavezno navođenje izvora podataka.

Vezani dokument – ASSET LISTA GRAD BUJE

GODIŠNJA IZVJEŠĆA
godišnja Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2023.
Godišnje izvješće za 2022.
Godišnje izvješće za 2021.
Godišnje izvješće za 2020.
Godišnje izvješće za 2019.

Ažurirano 10.10.2023.
Upitnik za samoprocjenu i akcijski plan TJV sukladno ZPPI

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelom raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.

Na web stranicama GONG-a https://www.gong.hr/page.aspx?PageID=69 nalazi se detaljan vodič za građane, u kojem možete dobiti detaljne upute kako postupiti prilikom traženja informacije od tijela javne vlasti.

U donjim vezanim dokumentima možete pronaći Zakon o pravu na pristup informacijama te potrebite obrasce (izvor: Gong) kao i Vodič za novinare o pristupu javnim informacijama.

Istaknuto

Skip to content