Prealoader

Pravo na pristup informacijama

Objava: 05.03.2013.

OTVORENI PODACI – ASSET LISTA GRAD BUJE-BUIE


Grad Buje želi potaknuti korištenje otvorenih podataka.
Otvoreni podaci javnog sektora su podaci nastali unutar sustava koje svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati.
Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika uz obavezno navođenje izvora podataka.

Vezani dokument – ASSET LISTA GRAD BUJE

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće za 2021.
Godišnje izvješće za 2020.
Godišnje izvješće za 2019.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelom raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.

Na web stranicama GONG-a https://www.gong.hr/page.aspx?PageID=69 nalazi se detaljan vodič za građane, u kojem možete dobiti detaljne upute kako postupiti prilikom traženja informacije od tijela javne vlasti.

U donjim vezanim dokumentima možete pronaći Zakon o pravu na pristup informacijama te potrebite obrasce (izvor: Gong) kao i Vodič za novinare o pristupu javnim informacijama.

Istaknuto

Skip to content