Prealoader

Radna tijela Gradskog vijeća

Objava: 04.03.2013.

Radna tijela Gradskog vijeća

Radi razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima akata o pitanjima iz djelokruga tijela, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pokretanja inicijativa i predlaganja donošenja općih akata Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za Vijeće, Vijeće po potrebi osniva stalna radna tijela:

1. Mandatna komisija
2. Odbor za Statut, Poslovnik i administrativna pitanja,
3. Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
4. Odbor za izbor i imenovanja,
5. Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
6. Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu,
7. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo .
8. Odbor za priznanja i odlikovanja,
9. Odbor za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
10. Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije,
11. Odbor za društvene djelatnosti
12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
13. Odbor za turizam
14. Odbor za poljoprivredu
15. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela iz prethodnog stavka, osnovati i druga povremena radna tijela.


Sastav radnih tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija
1. Franko Gergorić – predsjednik
2. Sonja Buljević – članica
3. Tanja Lukin – članica

Odbor za statut, poslovnik i administrativna pitanja
1. Manuel Vigini – predsjednik
2. Franco Basiaco – potpredsjednik
3. Rino Duniš – član
4. Franko Gergorić – član
5. Bojana Puzigaća – član

Odbor za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe
1. Aleksa Černac- predsjednik
2. Stjepan Brala
3. Milka Kević

Odbor za izbor i imenovanja
1. Franco Basiaco – predsjednik
2. Roberta Bucaj – član
3. Moreno Mamilović – član
4. Bojana Puzigaća – članica
5. Manuel Vigini – član 

Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
1. Franco Basiaco – predsjednik
2. Klara Šuplina – član
3. Aldo Antonini – član

Odbor za suradnju sa drugim gradovima, općinama i županijama u tuzemstvu i inozemstvu
1. Rino Duniš- predsjednik
2. Sonja Buljević – članica
3. Matteo Kapel – član
4. Goran Rašić – član
5. Franco Basiaco – član

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
1. Melita Brajko – predsjednica
2. Moreno Mamilovič – član
3. Renato Gombar – član
4. William Vigini – član
5. Darko Jergović – član
6. Rino Duniš – član
7. Moreno Pucer – član

Odbor za priznanja i odlikovanja
1. Rosana Prelac – predsjednica
2. Sonja Ferlin – zamjenica predsjednice
3. Manuel Vigini, – član
4. Roberta Bucaj – članica
5. Arnela Čokrlija – članica

Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije
1. William Vigini – predsjednik
2. Roberta Bucaj – zamjenica predsjednika
3. Miroslav Poznić – član
4. Josip Vorić – član
5. Ivan Štiglić – član
6. Jasna Opačak – članica
7. Mato Čavarović – član

Odbor za društvene djelatnosti
1. Hrvoje Livada- predsjednik
2. Tamara Zoljan Gašparić – članica
3. Antonella Štoković – članica
4. Vedran Janić – član
5. Željka Hrlić – članica
6. Anita Medica – članica
7. Franko Gergorić – član

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
1. Rozana Prelac – predsjednica
2. Eleonora Gardoš – članica
3. Tanja Lukin – članica

Odbor za turizam
1. Manuel Vigini- predsjednik
2. Josip Pejić – član
3. Andrea Maglica – član
4. Martina Bernobić – članica
5. Urban Cerar – član
6. Maurizio Franceschini – član
7. Denis Prelac – član

Odbor za poljoprivredu
1. Josip Vorić- predsjednik
2. Oriano Benvegnu – član
3. Goran Vižintin – član
4. Marino Markežić – član
5. Goran Gardoš – član
6. Gianfranco Kozlović – član
7. Franco Basiaco – član

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja
1. Jelena Bojić – predsjednica
2. Elvis Glavičić – član
3. Sabina Burolo – članica
4. Mauricio Sinković – zamjenik predsjednice
5. Manuel Makovac – zamjenik člana
6. Valentina Visintin – zamjenica člana

 

 

Istaknuto

Skip to content