Prealoader

Foto Galerija

Kršete

Objava: 28.02.2013.

Kršete je naselje koje se nalazi u plodnoj zelenoj dolini koja se pruža prema moru. Područje je naseljeno od drevnih vremena kako svjedoče i epigrafski rimski nalazi na tom mjestu.
Najznačajnija je zgrada crkve sv. Petra i Pavla koja potječe iz XVI. st. a obnovljena 1885. godine. U važniji inventar ubrajaju se dva kamena lika u niskom reljefu isklesana na stupićima koji vjerojatno prikazuju sv. Petra i Pavla. Potječu iz XII. ili XIII. st., a pripadaju seriji sličnih djela na istarskome području, među kojima su dva ugrađena u jednu porečku zgradu, a jedan u sredinu pročelja župne crkve sv. Servula u Bujama.
          
Ova osobito zanimljiva djela istraživali su mnogi znanstvenici jer neki drže da su nekad pripadala fratarskom samostanu Sv. Petar na Krasu (Fratrija), drugi kažu romaničkoj crkvi u Bujama, a treći romaničkoj crkvi u Novigradu. Središnji oltar sa drvenim antipendijem sastoji se od tri niše u kojima su Bogorodica s Djetetom, sv. Petar i sv. Pavao.Na oltaru u apsidi desno nalazi se pala s gospom od Krunice, a lijevo Marija s Isusom i sv. Lucija sa sv. Helenom. Straga uz apsidalni zid crkve sagrađen je zvonik sa zupčanim kruništem u kamenu tesaniku. Vrijedno je spomenuti srednjevjekovnu crkvicu sv. Roka blizu Burola.  
  

Istaknuto

Skip to content