Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Il progetto è stato finanziato dall' Unione Europea dal Fondo di coesione. www.strukturnifondovi.hr // https://opzo-opkk.hr/

Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja

Projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja

O projektu

Svrha projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta grada Buje – Buie“ je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Buja te doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina komunalnog otpada koje se odlaže na odlagališta komunalnog otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknut će se i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada čime će se ujedno osigurati odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje istog te će se na ovaj način nastojati spriječiti dosadašnju, čestu praksu odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš tj. stvaranja divljih odlagališta.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta, Grad Buje - Buie će osigurati infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje otpada, a kroz promidžbu i vidljivost projekta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti educirat će se 100% lokalnog stanovništva o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanju otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te će se na taj način podići svijest javnosti o održivom gospodarenju otpadom. Radom reciklažnog dvorišta omogućit će se odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje problematičnog (opasnog) otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila, manjih količina građevinskog otpada te glomaznog otpada, a čije će odlaganje biti bez naknade i dostupno svim stanovnicima područja Grada Buja - Buie. Također će se izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućiti odvojeno sakupljanje i sortiranje otpada u odgovarajuće spremnike, sve s ciljem povećanja efikasnosti i racionalnog korištenja otpada i formiranja odvojenih tokova otpada, uz maksimalno iskorištenje otpadnih tvari recikliranjem te odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada čime će se ostvariti bitno smanjenje nepovoljnih svojstava ostatnog otpada te smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg je potrebno zbrinuti u okviru odlagališta otpada. U prvoj godini rada reciklažnog dvorišta, očekuje se odvojeno sakupljanje ukupno 120 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagališta.

Temeljem Poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentni broj: KK.06.3.1.03, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda su osigurana bespovratna sredstva za provedbu projekta u iznosu od 2.791.067,49 kuna (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.03.0148).

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta grada Buja-Buie doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17)

Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja - BROŠURA

::::::::::: NOVOSTI

Predstavljanja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buje – Buie“ u srednjoj Gospodarskoj školi Buje

30. svibnja 2019. godine

Edukativne radionice koje Grad Buje provodi u sklopu predstavljanja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buje – Buie“, sufinanciranog iz kohezijskog fonda Europske unije, nastavljaju se sa srednjoškolcima.

Danas je. 30. Svibnja, nakon velikog odmora u srednjoj Gospodarskoj školi - Istituto professionale Buje održana peta po redu edukativna radionica kojom grad Buje predstavlja projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta. Kroz prezentaciju i ponajviše razgovor učenici su saznali osnovne informacije o projektu izgradnje reciklažnog dvorišta te o njegovom značaju za područje Bujštine, a najviše su ih se dojmile brojne zanimljivosti vezane uz ekološke probleme, zbrinjavanje otpada te metode kojima mogu sami utjecati na smanjenje proizvodnje otpada. Saznaj više


Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta predstavljen i u Srednjoj školi Vladimir Gortan

30. svibnja 2019. godine

Edukativne radionice koje Grad Buje provodi u sklopu predstavljanja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buje – Buie“, sufinanciranog iz kohezijskog fonda Europske unije, nastavljaju se sa srednjoškolcima.

Nakon što su 17. svibnja radionice započele sa vrtićarcima te prvom srednjom školom - Talijanskom srednjom škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buie, u ponedjeljka 27. svibnja na red su došli srednjoškolci Srednje škole Vladimir Gortan. Saznaj više


Predstavljanje projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buje – Buie“ u prostoru Gradske vijećnice Grada Buje - Buie

15. svibnja 2019. godine

U srijedu, 15. svibnja, s početkom u 10.30 sati, u prostoru Gradske vijećnice unutar zgrade gradske uprave Grada Buja-Buie , predstavljen projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buje – Buie „.

Ova značajna investicija za Izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta u Bujama, ukupne je vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt s 85 % prihvatljivih troškova odnosno 2.791.067,49 kn. Sredstva su osigurana iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda i iz proračuna Grada Buja-Buie. Trajanje projekta je 12 mjeseci odnosno do 04.03.2020.godine. Saznaj više


Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja