Prealoader

Matični ured Buje

Objava: 07.03.2013.

Matični ured Buje

Voditeljica Ispostave: Goranka Marković Tonšić

Adresa: Trg J.B.Tita 6
Tel: 052 772-051
E-mail: gmarkovic@udu-istra.hr
 
Adresa: Trg J.B.Tita 6
Tel: 052 772-449
Fax: 052 772-241

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7:30 do 11:00
utorak od 12,00 do 14,30
 
U Ispostavi Buje obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje gradova Buje, Novigrad i Umag, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.
 
Unutarnje ustrojstvene jedinice u Ispostavi:
 
Pododsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, radnih odnosa, tržišta rada i odnosa sa sindikatima, zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi. Obavljaju se i poslovi pisarnice, arhive i čišćenja prostora.
Adresa: Trg J.B.Tita 6
 
Pododsjek za  imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručni poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanja vlasničko pravnih odnosa i denacionalizacije.
Adresa: N.Tesle 2
 
Pododsjek za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove u svezi osobnih stanja
građana, matičarstva, popisa birača i evidencije o hrvatskom državljanstvu.            
 

Istaknuto

Skip to content