Prealoader

Crveni Križ Buje

Objava: 07.03.2013.

Crveni Križ Buje

Kontakt:
Adresa: 1.svibnja 15. 52460 Buje
Telefon: 052/772-446

Temeljna načela Pokreta:

– HUMANOST
– NEPRISTRANOST
– NEUTRALNOST
– NEOVISNOST
– DOBROVLJNOST
– JEDINSTVO
– UNIVERZALNOST

RAVNATELJ GDCK BUJE: Vesna Kovačević

Dio smo jedinstvene svjetske humanitarne organizacije Crvenog križa koja djeluje u preko 180 zemalja, više od 150 godina. U radu smo samostalni, neovisni i vođeni načelima Međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Naš pravni položaj uređen je Zakonom o udrugama (NN 88/2001. i 11/2002.), Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 92/2001.), Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 96/2003.), Statutom i pravilnicima Hrvatskog Crvenog križa. Sposobni smo prepoznati potrebe zajednice i na njih odgovaramo. Svijet vidimo kao prostor različitih mogućnosti i stalnih promjena. Probleme prepoznajemo u neravnoteži, a njihovo rješenje u podjeli stvorenog – u uspostavljanju protoka davanja i primanja a da li smo si zadatak da u ovom svijetu stvaramo dobra djela. Naša misija je mir među ljudima, a do plemenitog cilja izabrali smo put uključenosti i usmjerenosti prema čovjeku . Djelujemo jedinstveno na području Bujštine (područje Grada Buja, Umaga, Novigrada, te općina Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja), udruženi smo na području županije Istarske s drugim društvima Crvenog križa, i u nacionalno društvo HCK. Naša posebnost je i status udruge koja je pod posebnom skrbi i zaštitom Republike Hrvatske. Rad provodimo sa profesionalnim djelatnicima koji su potpomognuti volonterima, i u takvom odnosu realiziramo širinu humanitarnog djelovanja uvjereni da je naša aktivnost za dobrobit nas i naše zajednice. Svrha otvaranja facebook profila je isključivo namijenjena prezentiranju naših aktivnosti, poglavito rada s mladima i edukaciju građana našeg područja. Zasigurno očekujemo da nam se pridružite i na taj način pridonesete razvoju i širenju naše velike zajednice.

Osnovne djelatnosti koje naša udruga provodi su:
– prva pomoć
– dobrovoljno darivanje krvi
– služba traženja
– rad s mladima
– socijalne, humanitarne aktivnosti

O DJELATNOSTIMA

PRVA POMOĆ:

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost crvenog križa, kao jedan od ciljeva ističe podizanje zdravstvene kulture građana. Prva pomoć jedna je od javnih ovlasti Crvenoga križa. Ona je namijenjena širokoj populaciji a edukacijski programi razlikuju se kako po broju sati trajanja obuke, tako i po odabranim temama , ovisno kome su namijenjeni. Tako u našem Crvenom križu postoje programi namijenjeni predavačima prve pomoći i građanima. Osnovni programi svakako se odnose na program za kandidate za vozače vozila na motorni pogon, za obnovu znanja, za zaštitu na rad, za učenike osnovnih i srednjih škola i za spasioce na vodi.

Instruktori PP: Hrvoje Kovačević, Mario Šimat, Dajana Bose

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Ovu redovnu djelatnost Crvenoga križa naše društvo provodi u suradnji s Djelatnosti za transfuziologiju opće bolnice Pula. Akcije se planiraju u koordinaciji s ostalim društvima Crvenog križa Istarske županije. GDCK Buje organizira akcije, pokušava animirati nove darivatelje,nagrađuje jubilarne davatelje i sastavlja krajnja izvješća. Vrijedno je spomenuti kako se na području djelovanja našega društva godišnje organizira u prosjeku devet akcija na području Buja, Umaga i Novigrada. Na području Bujštine ukupno je evidentirano 871 davatelj,a godišnje prikupimo prosječno 700 doza krvi.

SLUŽBA TRAŽENJA

U okviru djelokruga rada Nacionalnog ureda Službe traženja, ustanovljen je rad Službe traženja našeg društva. Poslovi Službe traženja su vrlo složeni, i traže stručnost, i permanentno usavršavanje osoba koji te poslove obavljaju. Poslovi koji ova služba obavlja vezani su uz traženje nestalih osoba, zapremanje i obrada pisama zahtjeva , distribuiranje obiteljskih poruka, provođenje akcija vezanih uz nestale osobe tijekom sukoba u Domovinskom ratu te sukoba u R BiH. Služba traženja jedna je od značajnijih djelatnosti Crvenoga križa.

Odgovorna osoba: Željko Napravnik

HUMANITARNO-SOCIJANI PROGRAMI

Nosioci humanitarno-socijalnih programa su volonteri. Njih ukupno 30 radi na prihvatu i distribuciji humanitarne pomoći s obzirom na iskazane potrebe , od 1-2 puta tjedno. U vrijeme podjela Uskršnjih i Božićnih paketa, te organiziranje ostalih akcija Crvenoga križa, njima se pridružuju i mladi članovi Crvenog križa kao pomoć u izvršavanju zadataka.

Odgovorna osoba: Vesna Kovačević

RAD S MLADIMA

Program rada s mladeži Crvenog križa Bujštine namijenjen je svim mladim bilo kao nosiocima ili korisnicima programa. Pojam mladi odnosi se na članove o 7 do 25 godina starosti. Program rada s mladima sastoji se od tri dijela . odgoja za humanost, zdravstvenog odgoja i razvijanja socijalne svijesti

Voditelji mladeži: Hrvoje Kovačević (Buje) , Mario Šimat (Buje) , Dajana Bose (Umag), Benjamin Osmančević (Umag), Martina Hodak (Novigrad) Snježana Kulišić (Novigrad)

Strategija Crvenog križa Hrvatske 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020
1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija
2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020
1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu
3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

Istaknuto

Skip to content