Prealoader

Prostorni planovi

Objava: 28.04.2022.

SEDME IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUJA

 1. TEKST donošenje VII IiD PPUG Buje
 2. UVJETI KORISTENJA ZAŠTITA HTRS – Model
 3. POSEBNA OGRANIČENJA HTRS – Model
 4. GP pregledna karta arial – Model
 5. KO MOMJAN VAR2 arial – Model

PROSTORNI PLAN UREĐENJA Grada Buja

PPUG Buja grafički dio

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: Rudine – Vladimir Nazor

UPU_RUDINE_V_NAZOR_1 Namjena
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-1 Promet
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-2 EKI
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-3 Energetika
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-4 Vodoopskrba
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-5 Odvodnja
UPU_RUDINE_V_NAZOR_3 Korištenje zaštita
UPU_RUDINE_V_NAZOR_4 Način gradnje
UPU_RUDINE_V_NAZOR Odluka o donošenju
Integralni tekst UPU Rudine – V.Nazor

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: SAN SEBASTIJAN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GLAVICE

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA područja Mazurija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL DORINA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG PODRUČJA MUŽOLINI

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K)

UPU PZ Plovanija Istok Odluka o donošenju SN_GB_22_19

Namjena

Promet

EKI

Elektrika

Vodoopsrba

Odvodnja

Oblici korištenja

Ograničenja i mjere

Uvjeti gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRP PORTA MADONA (T1;T2)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TRP Porta Madona (T1;T2)

Donosi se Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2). Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2) se donosi u skladu s odredbama ove Odluke i sadržajem elaborata „Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2)“, kojeg je izradila tvrtka Novi Urbanizam d.o.o., Pula.

 1. Odluka o donošenju UPU Porta Madona
 2. Namjena UPU TRP PORTA MADONA – Model
 3. Promet UPU TRP PORTA MADONA – Model
 4. EKI UPU TRP PORTA MADONA – Model
 5. Elektro UPU TRP PORTA MADONA – Model
 6. Voda UPU TRP PORTA MADONA – Model
 7. Odvodnja UPU TRP PORTA MADONA – Model
 8. Zaštita ograničenja UPU TRP PORTA MADONA – Model
 9. Uvjeti gradnje UPU TRP PORTA MADONA – Model

Urbanistički plan uređenja naselja Mužolini Gornji

 1. UPU Mužolini Gornji TEKST
 2. Namjena UPU naselja Gornji Mužolini
 3. Promet UPU naselja Gornji Muzolini
 4. EKI UPU naselja Gornji Mužolini
 5. Elektroopskrba UPU naselja Gornji Mužolini
 6. Vodoopskrba UPU naselja Gornji Mužolini
 7. Odvodnja UPU naselja Gornji Mužolini
 8. Korištenje i zaštita UPU naselja Gornji Mužolini
 9. Način gradnje UPU naselja Gornji Mužolini

Istaknuto

Skip to content