Prealoader

Civitas Bullearum

Objava: 15.03.2013.

Civitas Bullearum d.o.o. Buje je poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti čiji je osnivač Grad Buje. Poduzeće je započelo sa radom 01.01.2011. godine.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

  • održavanje javnih površina,
  • održavanje parkova, nasada i zelenih površina,
  • održavanje čistoće,
  • poslovi upravaljnja nekretninama i održavanje nekretnina,
  • organizacija i naplata parkiranja na javnim površinama,
  • održavanje spomenika i spomen obilježja,
  • upravljanje i održavanje groblja.


Politika poduzeća je da u suradnji s osnivačem, a u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja te u skladu sa mogućnostima osigura kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, u cilju zadovoljenja potreba građana i šire javnosti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

INFO

Civitas Bullearum d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Buje
Trg J. B. Tita 10, 52460 Buje

E- mail: info@civitas-bullearum.hr

Telefon: +385 (52) 772 228

MB: 2714183
OIB: 83947266567

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu,
poslovni broj iz upisnika: Tt-12/2386-4
MBS: 130045712
Temeljni kapital: 55.000,00 kn
Član uprave – direktor: Marko Milevoj

Šifra djelatnosti: 81.30
Poslovni račun: IKB Umag – Žiro račun: 2380006-1145005844
IBAN: HR742380006-1145005844


 

Istaknuto

Skip to content