Prealoader

Novosti

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNE POTPORE

Objava: 02.07.2018.

Na temelju Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje, Klasa: 302-01/18-01/03, Urbroj: 2105/01-01/01-18-2 od 28.06.2018. (Službene novine Grada Buja, broj 11/18), Gradonačelnik Grada Buja objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNE POTPORE

Grad Buje s ciljem revitalizacije dijela starogradske jezgre naselja Buje i održivosti mikro subjekata malog gospodarstva u obuhvatu ulice l. svibnja i trga J. B. Tita, dodijelit će nepovratne potpore poduzetnicima.

Korisnici potpora mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva i to obrti i samostalne djelatnosti a koji imaju registrirano sjedište/prebivalište na području Grada Buja uz uvjet da koriste poslovni prostor za obavljanje djelatnosti na adresi Trg J.B.Tita ili u ulici l. svibnja u Bujama te da ima najmanje jednu (l) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu.

Nepovratna potpora dodjeljuje se:

l . Novoosnovanim subjektima a koji su registrirani u 2018. godini, ali prije donošenja Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje,
2. Subjektima koji započinju po prvi put obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru tijekom 2018. godine.

Nepovratna potpora namijenjena je za:

a) ishodovanje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (priznati troškovijavnobilježnička ovjera, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještak, poslovni plan/investicijski program, projektna tehnološka dokumentacija, osiguranje minimalnih tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studij utjecaja na okoliš, dozvole)
b) troškove pri podnošenju zahtjeva za kredit i bankarske usluge za obradu kredita
e) troškove nabave opreme i repromaterijala za osnovnu djelatnost obrta ili za obavljanje samostalne djelatnosti te troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora

Iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi maksimalno 6.000,00 kuna odnosno u visini troškova koji su opravdani računima.

Raspoloživa sredstava osigurana su za sedam (7) subjekata. U koliko se prijavi više subjekata od planiranog, isplata nepovratne potpore biti će isplaćena u razmjernom dijelu u okviru iznosa iz članka 2. Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje.

Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom.

Vidi vezani dokument sa cjelokupnim sadržajem ovog poziva.

Istaknuto

Skip to content