Prealoader

Notizie

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNE POTPORE

Pubblicato: 02.07.2018.

Na temelju Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje, Klasa: 302-01/18-01/03, Urbroj: 2105/01-01/01-18-2 od 28.06.2018. (Službene novine Grada Buja, broj 11/18), Gradonačelnik Grada Buja objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNE POTPORE

Grad Buje s ciljem revitalizacije dijela starogradske jezgre naselja Buje i održivosti mikro subjekata malog gospodarstva u obuhvatu ulice l. svibnja i trga J. B. Tita, dodijelit će nepovratne potpore poduzetnicima.

Korisnici potpora mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva i to obrti i samostalne djelatnosti a koji imaju registrirano sjedište/prebivalište na području Grada Buja uz uvjet da koriste poslovni prostor za obavljanje djelatnosti na adresi Trg J.B.Tita ili u ulici l. svibnja u Bujama te da ima najmanje jednu (l) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu.

Nepovratna potpora dodjeljuje se:

l . Novoosnovanim subjektima a koji su registrirani u 2018. godini, ali prije donošenja Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje,
2. Subjektima koji započinju po prvi put obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru tijekom 2018. godine.

Nepovratna potpora namijenjena je za:

a) ishodovanje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (priznati troškovijavnobilježnička ovjera, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještak, poslovni plan/investicijski program, projektna tehnološka dokumentacija, osiguranje minimalnih tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studij utjecaja na okoliš, dozvole)
b) troškove pri podnošenju zahtjeva za kredit i bankarske usluge za obradu kredita
e) troškove nabave opreme i repromaterijala za osnovnu djelatnost obrta ili za obavljanje samostalne djelatnosti te troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora

Iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi maksimalno 6.000,00 kuna odnosno u visini troškova koji su opravdani računima.

Raspoloživa sredstava osigurana su za sedam (7) subjekata. U koliko se prijavi više subjekata od planiranog, isplata nepovratne potpore biti će isplaćena u razmjernom dijelu u okviru iznosa iz članka 2. Odluke o mjeri poticanja poduzetnika u 2018. godini sa ciljem revitalizacije starogradske jezgre naselja Buje.

Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom.

Vidi vezani dokument sa cjelokupnim sadržajem ovog poziva.

In primo piano

Skip to content