Prealoader

Novosti

Javna rasprava UPU Muzolini Gornji

Objava: 26.10.2020.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (Klasa: 350-01/19-01/08, Urbroj: 2105/01-01-20-19, od 23. listopada 2020. godine), daje se


OBAVIJEST
o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Mužolini Gornji


1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Mužolini Gornji provesti će se od 02. studenog 2020. godine do 01. prosinca 2020. godine.

2. Uvid u prijedlog Plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie – www.buje.hr

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana naselja Mužolini Gornji održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie u srijedu 04. studenog 2020. godine s početkom u 17,00 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju
– dostavom putem pošte na adresu: Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje
– ili na e-mail: j.bojic@buje.hr

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

DOKUMENTI:

Istaknuto

Skip to content