Prealoader

Ostali natječaji

OBAVIJEST – Poziv za potencijalne suradnike na programu “Sunčana strana ulice”

Objava: 07.03.2013.

Volontere i diplomirane stručnjake -VSS društvenog usmjerenja (dipl. socijalne radnike, socijalne pedagoge, psihologe i sl.), posebice nezaposlene ili zaposlene na pola radnog vremena, kao i studente/studentice završne godine društvenih studija zainteresirane za rad u provođenju tretmanskih i preventivnih aktivnosti za populaciju mladih s problemima u ponašanju u sljedećim mjestima: Županja, Čakovec, Buje, Gospić, Bjelovar. Poziv za potencijalne suradnike, prijavnica, opis radnog mjesta te poziv na seminar i prijavnica za seminar se nalaze u prilogu.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013

Objava: 07.03.2013.

Temeljem članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09), točke 2. i 3. Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2012/2013 («Službene novine» Grada Buja broj 5/12), Gradonačelnik Grada Buja raspisuje N A T J E Č A J - za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013...

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja

Objava: 07.03.2013.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članaka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Buja “ br. 02/12) i Odluke gradonačelnika Grada Buja KLASA: 340-01/12-01/12, URBROJ: 2105/01-1-12-2 od 17. rujna, 2012. godine, objavljuje se NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja. Tekst natječaja u prilogu!

Istaknuto

Skip to content