Prealoader

Ostali natječaji

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja

Objava: 07.03.2013.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članaka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Buja “ br. 02/12) i Odluke gradonačelnika Grada Buja KLASA: 340-01/12-01/12, URBROJ: 2105/01-1-12-2 od 17. rujna, 2012. godine, objavljuje se NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja. Tekst natječaja u prilogu!

Istaknuto

Skip to content