Prealoader
natjecaji-poslovni-prostori

Natječaji - Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Buje, Trg Slobode 4

Objava: 20.01.2017.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda: Buje, Trg Slobode 4, k.č.br. / k.o. 392/3 zgr. k.o. Buje, površina m² 39,00 m², djelatnost trgovina, početna zakupnina/kn 1.170,00 kn + 25% PDV –a= 1.462,50 kn, jamčevina/kn 4.387,50 kn. Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.
Natječaj traje od 20. do 27.01.2017.

Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 20.04.2016.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. travnja 2016. godine raspisuje NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlažu se natječaju za davanje u zakup poslovni prostori u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj traje 8 dana od 20.04.2016. do 28.04.2016.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 19.05.2015.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. svibnja 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj traje 8 dana od 19.05.2015. do 27.05.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 02.03.2015.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 26. veljače 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj za zakup poslovnih prostora u vl. Grada Buja traje 8 dana od 02.03. do 10.03.2015.

Natječaj za zakup javnih površina – Dani grožđa 2014.

Objava: 02.09.2014.

Produžuje se rok za dostavu ponuda određen Odlukom o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Dani grožđa 2014.“ od 19.08.2014., Klasa:023-05/14-01/08, Urbroj:2105/01-01/01-14-3, na način da se rok produžuje do petka 12. rujna 2014. godine.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 27.08.2014.

Objava: 28.08.2014.

Gradonačelnik Grada Buja, dana 27. kolovoza 2014. raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda: 1. Buje, Trg J.B.Tita 6 - 45,00m², 2. Buje, 1. svibnja 5 - 28,00 m², 3. Buje, 1. svibnja 7 - 45,00 m², 4. Buje, 1. svibnja 8 - 25,03 m², 5. Buje, 1. svibnja 13 - 9,68 m², 6. Buje, Trg J.B. Tita 18 - 63,67 m², 7. Marušići - 70,00 m², 8. Buje, Rudine - 14,00 m² (...)

Istaknuto

Skip to content