Concorsi - Affitto dei vani pubblici

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja – 16.08.2018.

Pubblicato: 16.08.2018.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostori u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda u ulici 1. svibnja 13 - k.č.br. / k.o. 571 zgr. k.o. Buje, suvlasnički dio: 1/3 etažno vlasništvo (E-3), ZK uložak br. 1987, suvlasnički udio redni broj 3; u ulici 1. svibnja 7 - k.č.br. / k.o. 573 zgr., k.o. Buje,Suvlasnički dio: 1/2 etažno vlasništvo (E-2), ZK uložak br. 1190, suvlasnički udio redni broj 2 i u Rudinama - k.č.br. / k.o. k.č.br. / k.o. 763 zgr. k.o. Buje; te u Rudinama k.č.br. / k.o. 769 zgr. k.o. Buje. Natječaj traje od 16.08. do 24.08.2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Buje, Trg Slobode 4

Pubblicato: 20.01.2017.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda: Buje, Trg Slobode 4, k.č.br. / k.o. 392/3 zgr. k.o. Buje, površina m² 39,00 m², djelatnost trgovina, početna zakupnina/kn 1.170,00 kn + 25% PDV –a= 1.462,50 kn, jamčevina/kn 4.387,50 kn. Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.
Natječaj traje od 20. do 27.01.2017.

In primo piano

Skip to content