Prealoader

Natječaji

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 490/4 i k.č.br. 789/3 u k.o. Kaštel

Objava: 18.01.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj: 4R/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

OBAVIJEST

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie.

Na temelju članka 50. stavka l. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od l ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 490/4 u k.o. Kaštel, oranica “Kaštelska vala”,
površine 0,0591 ha, tržišna cijena iznosi 8.214,90 kn.


Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka l. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Kompletnu Obavijest Vidi u vezanom dokumetu

Istaknuto

Skip to content