Prealoader

Novosti

Vino i gitare; koncert na klasičnoj gitari i degustacija vina momjanštine

Objava: 13.08.2016.

Vino i gitare; koncert na klasičnoj gitari i degustacija vina momjanštine

MOMJAN — MOMIANO San Mauro
Petak / Venerdi
19.08.2016. 21:00

VLADO & PANJI
gitara / chitarra

Degustija vina momjanštine
Degutazione dei vini del momianese

Istaknuto

Skip to content