Objave

SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE

Objava: 03.07.2018.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete.

Početak savjetovanja je 03.07.2018. a završetak 13.07.2018.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete podnose se putem obrasca.
Popunjeni obrazac možete poslati na mail adresu n.frankovic@buje.hr ili dostaviti osobno/poštom u pisarnicu Grada Buja-Buie zaključno sa 13.07.2018. godine.

Istaknuto

Skip to content