Prealoader

Javna nabava

Radovi na uređenju sanitarija na Centru za inkluziju u Bujama

Objava: 08.05.2020.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 15/2018.)

Evidencijski broj bagatelne nabave: 01-JN-05-20

OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je uređenje sanitarija u Centru za inkluziju u Bujama.

Vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content