Prealoader

Foto Galerija

Pučko otvoreno učilište Buje

Objava: 06.03.2013.

Pučko otvoreno  učilište je  sljedbenik Narodnog sveučilišta  Buje, jednog od najstarijih  u  Hrvatskoj, osnovanog  1951. g  kao  centralne  ustanove  za kulturu  i  obrazovanje odraslih  u  Kotaru  Buje.

U bogatoj  povijesti  bavilo se  obrazovanjem odraslih,  od opismenjavanja do  fakultetske  naobrazbe građana s ovoga  područja.

Kulturne aktivnosti  drugi su  bitan  segment  djelovanja ove  ustanove, počevši  od  raznih i veoma brojnih kulturno amaterskih  skupina, te  poluprofesionalnog kazališta, kinoprikazivačke djelatnosti, do  organizacije bezbrojnih  programa, susreta,  festivala  i  simpozija.

Danas se Pučko otvoreno učilište bavi knjižničnom, muzejskom i  izdavačkom  djelatnošću, te pružanjem  raznih  tehničkih  i  intelektualnih  usluga  za sve udruge i institucije  na  području  Grada Buje.

Sjedište: Trg Josipa Broza  Tita  6, Buje
Telefoni: 052 773-075, 052 772-023,    
Fax: 052 772-023
E-mail: info@uciliste-buje.eu

v.d. Ravnatelj: Rosanna Bubola


Istaknuto

Skip to content