Prealoader

Novosti

Produljenje roka – potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području

Objava: 25.02.2021.

Dana 25.02.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavio izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području” u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Novi rok za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. je 31. ožujka 2021. godine.

Izmjenu teksta natječaja u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava možete pronaći na službenoj web stranici FLAG-a Pinna nobilis (flag-pinnanobilis.hr). Izmjenu teksta natječaja kao i sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-2-2-1-potpora-aktivnostima-pokretanja-razvoja-i-unapredenja-dodatnih-sadrzaja-na-flag-podrucju/

Istaknuto

Skip to content