Prealoader

Novosti

PRIOPĆENJE: PROSTORNI PLAN

Objava: 11.06.2015.

Poštovani građani,
Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja kao dugoročni i koordinirajući planski dokument, koji utvrđuje uvjete za uređenje područja Grada Buja, te određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode, za plansko razdoblje do 2020. godine.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja objavljena je u Službenim novinama Grada Buja br. 5 / 15 od 02. lipnja 2015. godine.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Buja stupaju na snagu dana 10. lipnja 2015. godine a kompletan sadržaj Plana koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela možete pronaći na službenim stranicama Grada Buja: www.buje.hr (BRZI LINKOVI > Prostorni planovi).

Istaknuto

Skip to content