Prealoader

Gradsko vijeće

Poziv za 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 15.10.2020.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u četvrtak, 22. listopada 2020., u 19.00 sati
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu
2. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
3. Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Buja-Buie za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie
za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluka o poništenju i donošenju novih odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju – LED rasvjeta
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje Buie
7. Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu
8. Pitanja, prijedlozi i informacije
9. Razno

 

Ai sensi dell’articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie convoco :
La XXXVIII seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
che si terrà giovedì, 22 ottobre 2020, alle ore 19.00
nella Sala del consiglio dell’UPA di Buie

Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno

1. Relazione sul lavoro del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroturismo in Istria per l’anno 2019.
2. Verifica del verbale della XXXVII seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie-Buie
3. Terze modifiche ed integrazioni del bilancio della Città di Buie per il 2020
4. Proposta di Decisione relativa a modifiche ed integrazioni della Decisione sull’esecuzione del bilancio della Città di Buie per il 2020
5. Proposta di decisioni sull’annullamento e sull’adozione di nuove decisioni relative l’indebitamento creditizio a lungo termine – Illuminazione a LED
6. Proposta di Decisione relativa al bando di concorso per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nella zona della Città di Buje-Buie
7. Piano annuale delle concessioni nel campo delle attività comunali per il 2021
8. Interpellanze, proposte ed informazioni
9. Varie ed eventuali

Istaknuto

Skip to content