Gradsko vijeće

Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 16.04.2015.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u petak, 24. travnja 2015., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje.
U gradskoj upravi Grada Buja pripremili smo dokumentaciju uz dnevni red priloženog poziva a koju možete preuzeti u uredovno vrijeme gradske uprave.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.     Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Buja za 2014. godinu
4.    Izvješće o radu i financijsko izvješće  Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie za 2014. godinu
5.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Buje
6.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Buje
7.    Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile  Buie
8.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d’ infanzia italiana FREGOLA Buie za 2014. godinu
9.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie za 2014. godinu
10.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društva  CIVITAS BULLEARUM d.o.o. za 2014.godinu
11.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2014. godinu
12.    Prijedlog Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja Grada Buja
13.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
14.    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
15.    Razno  

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin

Istaknuto

Skip to content