Prealoader

Novosti

Poziv strankama u postupku – Izgradnja kanalizacijskog sustava Kršete

Objava: 27.02.2013.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju – Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje, temeljem članka 110.-112. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rješavajući po zahtjevu koji je podnio Grad Buje za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, poziva stranke u postupku da se odazovu, upute svog predstavnika, zakonskog zastupnika odnosno opunomoćenika, i pristupe dana 23. ožujka 2012. godine (petak) na uvid u idejni projekt broj: RN 114212/1 od ožujka 2012. godine koji je izradio “Fluming” d.o.o. Rijeka, radi izjašnjenja.

Uvid u idejni projekt može se izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Buje, ul. N. Tesle 2/II kat. Na uvid je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ukoliko se pozvane stranke ne odazovu ovom pozivu smatrat će se da nemaju primjedaba na zahvat i postupak će se nastaviti sukladno pravilima postupka i materijalnom propisu. Tekst poziva u PDF prilogu

Istaknuto

Skip to content