Prealoader

Javna nabava

Poziv sa dokumentacijom za nadmetanje u predmetu jednostavne nabave – 04.11.2019.

Objava: 04.11.2019.

Poziv sa dokumentacijom za nadmetanje u predmetu jednostavne nabave – poštanske usluge za potrebe Grada Buja

Evidencijski broj bagatelne nabave: 3-JN-03-19

Rok dostave ponude je do 11.11.2019. do 12,00 sati, neovisno od načina dostave.
Javno otvaranje ponuda obavit će se na adresi: GRAD BUJE, Istarska 2, 52460 BUJE, Vijećnica I kat, dana 11.11.2019. u 13,00 sati.

Istaknuto

Skip to content