Gradsko vijeće

Poziv sa dnevnim redom 4. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Objava: 25.10.2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

koja će se održati u utorak, 31. listopada 2017., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Pitanja, prijedlozi i informacije
2. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kaštel-Dorina
4. Informacije u stanju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Rudine-Vladimir Nazor
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika/ce i člana/ice Upravnog vijeća POU BUJE-UPA DI BUlE
6. Prijedlog Odluke o oprostu zakupnina zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja koji su obuhvaćeni rekonstrukcijom ulice 1. Svibnja za razdoblje od 01.11.2017. do 31.01.2018.
7. Informacija o proširenju područja naplate parkiranja na području Grada Buje-Buie
8. Informacija o primjedbama Grada Buje-Buie na prijedlog novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu
9. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie
11. Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

Istaknuto

Skip to content