Prealoader

Javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sv. Sebastijan – D300“

Objava: 27.11.2018.

Ažurirano 19.12.2018. – vidi vezani dokument: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Predmet nabave je „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sv. Sebastijan – D300“. Procijenjena vrijednost nabave: 360.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 450,000,00 kuna sa PDV-om. Okvirna količina predmeta nabave definirana je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

Ponude se dostavljaju do 06. prosinca, 2018. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Dokumentacija za nadmetanje u prilogu.

Istaknuto

Skip to content