Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda – WiFi4EU

Objava: 16.08.2019.

Ažurirano 22.08.2019. – vidi vezane dokumente Obavijest o odabiru WIFI4EU i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda WIFI4EU.

————

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (,„Službene novine Grada Buja“ broj 15/18)

Evidencijski broj bagatelne nabave: 64-JN-04-19

Predmet nabave obuhvaća: WiFi4EU – nabava, montaža opreme i puštanje u rad bežične mreže na području Grada Buja na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU., br. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/64-JN-04-19, za aktivnost pod nazivom „WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama“

Istaknuto

Skip to content