Prealoader

Gradsko vijeće

Poziv – 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 20.02.2015.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak,  27. veljače 2015., u 19.00 sati
u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red


1. Pitanja, prijedlozi i informacije
2. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2014. godinu
4.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d’ infanzia italiana FREGOLA Buie
6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2015. godinu
7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
8. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama
9. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika
10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2015. godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke,
12. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
14. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova
15. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu
16. Prijedlog Odluke  o  utvrđivanju  zakupnine za poslovni  prostor  poštanskog  ureda  Buje  ( HP – Hrvatska  pošta d.d.)
17. Zaključak o  postupanju u postupcima vezanim za utvrđivanje prava vlasništva i reguliranju imovinskopravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom
18. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
20. Razno 

Istaknuto

Skip to content