Prealoader

Natječaji

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, Buje

Objava: 26.04.2019.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, javna površina:
Buje, Trg Slobode, Buje, dio k.č.br. 3899/4 k.o. Buje, površine 30,00 m², za potrebe korisnika poslovnih prostora u slučajevima kada javna površina sa poslovnim prostorom čini funkcionalnu ili tehnološku cjelinu – ugostiteljstvo – terasa na postojećoj lokaciji.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 3 godine. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 10 (deset) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 06.05.2019.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Vidi vezane dokumente.

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, BujePONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, BujePONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, BujePreuzmiPONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, Buje

Istaknuto

Skip to content