Prealoader

Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu

Objava: 16.09.2021.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 50. Statuta Grada Buja („Službene novine Grada Buja“, broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 15.09.2021. godine, donijelo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu.
koji sadrži

  • opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
  • posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
  • izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  • izvještaj o korištenju proračunske zalihe
  • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
  • izvještaj o provedbi razvojnih programa

Utvrđuje se da je u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.106.390,60 kuna.

Vidi vezani dokument: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu

Istaknuto

Skip to content