Prealoader

Gradonačelnik

Polugodišnji izvještaj gradonačelnika

Objava: 27.02.2021.

Poveznica – dokument sa kompletnim izvještajem gradonačelnika.

Polugodišnji izvještaj gradonačelnika za razdoblje 01.07.2020. – 31.12.2020. (skraćeno)

Državno poljoprivredno zemljište
Pripremljen natječaj za zakup

• Definirano 248 proizvodno tehnoloških cjelina
• Obuhvaćeno 860 katastarskih čestica
• Za katastarske općine
• Brdo, Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Kućibreg,
• Lovrečica, Merišće, Momjan i Triban
• Ukupna površina 221 ha, početna cijena 98.652,58 kn
• Raspisan na 38. sjednici gradskog vijeća 22. listopada 2020.
• Ugovori se potpisuju na 25 godina (+25)

Državno poljoprivredno zemljište
Priprema odluke za prodaju

• Na 35. sjednici gradskog vijeća raspisan je natječaj
• Izloženo ukupno 3,5 hektara
• Na 40. sjednici prihvaćena odluka za najpovoljnije ponude
• Trenutno se nalazi na potvrdi u županiji i Ministarstvu poljoprivrede
• Odluka obuhvaća 22 kč.br ukupne površine 2 ha
• Ukupna postignuta prodajna cijena 363.459,25 kn

Aglomeracija kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava 4/45
Izrada studijske dokumentacije

• Za sufinanciranje iz EU fondova sa ciljem poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Buje
• Održano je 10 operativnih sastanaka sa
• Aqua proficio d.o.o.
• IVS
• IVB
• 6. maj
• Hrvatske vode
• Planirana prezentacija vijećnicima krajem ožujka 2021.

Talijanska srednja škola “Leonardo Da Vinci” 5/45
Projekt rekonstrukcije

• Završen je postupak javne nabave
• Radove će izvoditi tvrtka Vladimir Gortan d.o.o.
• U prosincu su započeli radovi koji će trajati 365 dana
• Vrijednost investicije je cca 14.000.000,00 kn
• Investitori su Vlada RH, IŽ i Talijanska unija
• Osigurali smo prostorije POU-a za odvijanje nastave
• Škola će snositi samo režijske troškove za grijanje, električnu energiju i vodu

Premještaj županijskih ureda u prostorijama gradske uprave 6/45
Uređeno potkrovlje gradske uprave

• Dogovoreno uređenje potkrovlja gradske uprave sa županijom
• Istarska županija je u potpunosti financirala uređenje
• Županijski uredi iz POU premješteni u gradsku upravu
• Županija će snositi samo režijske troškove
• Matični ured i pisarnica smješteni u prizemlju gradske uprave
• Poboljšali smo javnu uslugu koju pružamo našim sugrađanima, sve je u jednoj zgradi

Otvaranje SPAR marketa 7/45
Završena izgradnja SPAR marketa

• Projekt izgradnje SPAR marketa je završen u srpnju
• U srpnju market i službeno otvorio
• Tridesetak novih radnih mjesta
• Našim je sugrađanima konačno ponuđena alternativna lokacija i trgovac kod kojeg mogu nabavljati hranu i ostale potrepštine
• Velika pohvala investitoru Arturus Verona d.o.o. što je unatoč ogromnim poteškoćama uslijed pandemija koronavirusa ipak uspio završiti projekt na vrijeme

Reciklažno dvorište 8/45
Završena izgradnja i puštanje u rad

• Vrijednost investicije cca 3.400.000,00 kn
• FZOEU sufinanciralo projekt sa 85%
• MRRFEU sufinaciralo projekt sa cca 350.000,00 kn
• Grad je sudjelovao u investiciji sa cca 350.000,00 kn
• 6.maj će upravljati novim reciklažnim dvorištem
• Održane radionice za sve dobne skupine
• Grad je zakoračio u zdraviju, ekološku budućnost za sadašnje, ali i buduće generacije stanovnika

Modernizacija javne rasvjete 9/45
Započeti radovi montaže LED rasvjetnih tijela

• Nabava LED rasvjetnih tijela okončana u srpnju
• U kolovozu pokrenuta nabava za montažu LED rasvjetnih tijela
• Ukupna vrijednost investicije je cca 2.500.000,00 kn
• HBOR-ESIF kredit od cca 1.650.000,00 kn sa kamatom 0,5%
• IKB kredit od cca 840.000,00 kn sa kamatom od 1%
• Ukupno će se zamijeniti 1650 rasvjetnih tijela
• Radovi započeti krajem studenog
• Procijenjuemo uštedu od barem 70%

Energetska obnova dječjeg vrtića 10/45
Preostalo je izvesti strojarske radove

• Završeni su svi radovi po pitanju fasade i izolacije
• Ugrađena sva stolarija
• Izvedeni su krovovi i postavljena limarija
• Postavljeni su fotonaponski paneli i rasvjetna tijela
• U tijeku je ugradnja dizalice topline
• Završetak radova očekujemo krajem ožujka 2021.
• Naša će djeca imati izuzetne uvjete za boravak u vrtiću

E obrasci 11/45
Ispunjavanje zahtjeva putem weba

• U studenom je pokrenuta online platforma za
ispunjavanje zahtjeva prema gradu
• Više nije obavezno dolaziti u gradsku upravu za
podizanje papirnatih zahtjeva
• Sustav se počeo koristiti odmah
• U 2020. je online putem pristiglo dvadesetak zahtjeva
• Novi korak prema digitalizaciji javne uprave

Smart City – FZOEU 12/45
Natječaj fonda za projekte razvoja pametnih gradova

• Izrađen projekt za GIS i video nadzor
• Video nadzor će pokrivati grad sa 10 kamera
• Video kamerama ćemo pokriti
• Križanje kod gradske uprave
• Ulicu 1. svibnja, Kružni tok „Valenari”
• Područje kod ljekarne
• Na stanici na području Konzum trgovine
• 5 videokamera za nadzor spremnika za otpad
• Sve videokamere će biti spojene sa GIS sustavom
• Iznos projekta 200.000,00 kn od čega 80.000,00 kn sufinancirano

Tourism4All 14/45
Nabavka vrijedne opreme

• Želimo naš grad učiniti pristupačnom destinacijom
• Za osobe sa invaliditetom
• Za osobe sa posebni potrebama
• Za osobe smanjene pokretljivosti
• Financirana izgradnja rampe za invalide u zgradi CI
• Kupljena dva gusjeničara za transport osoba u
invalidskim kolicima, u potpunosti financirano iz projekta

Zingarella 15/45
Izgradnja visećeg mosta

• Pristupili smo završnom uređenju pješačke staze na momjanskoj strani
• Izgrađen je viseći most za prijelaz preko Argille
• Ostaje za urediti još oko 30% pješačke staze
• Učinjen je značajan korak prema poboljšanju pristupa do slapa
• Dodatno smo obogatili turističku ponudu na području našeg grada

Jutarnji list, Gradonačelnik.hr i agencija Ipsos – mali gradovi 16/45
Finale u kategoriji obrazovanje i demografska politika

• Ostali finalisti Cres, Bakar, Krk i Novigrad
• Grad Buje u kategoriji malih gradova je
• u top 5 po proračunskim izdvajanjima za obrazovanje, socijalnu politiku i mlade (27,17 posto proračuna)
• u top 5 po broju odgojitelja u vrtićima (4,4 djece po odgojitelju)
• u top 15 po broju učitelja u školama
• u top 20 po broju visoko obrazovanih stanovnika
• Grad Cres drugu godinu zaredom pobjednik
• Prepoznat je naš rad i ulaganje u djecu i mlade

Organizirana karantena COVID-19 17/45
Potpisan sporazum za sufinanciranje

• Mjera sa ciljem suzbijanja epidemije koronavirusa
• Organizirana u Resortu Horizont & Splendid u Puli, Verudela 6B
• Za smejštaj osoba koje u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju, a bili su u kontaktu s oboljelom osobom, kao i oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju
• Potpisnici sporazuma su Istarska županija i svi gradovi na području naše županije

Organizirana karantena COVID-19 18/45
Izvješće o troškovima do 31.12.2020.

• Troškovi smještaja – 207.250,00 kn
• Troškovi prehrane – 132.281,45 kn
• Troškovi Društva Crvenog križa IŽ za usluge osiguranja i prijema osoba – 34.382,45 kn
• Ukupni trošak karantene iznosi 424.685,30 kn
• Županije podmirila troškove u iznosu od 120.653,85 kn
• Gradovi podmirili troškove u iznosu od 304.031,45 kn

Organizirana karantena COVID-19 19/45
Izvješće o troškovima do 31.12.2020.

Ukupno: 304.031,45 (Detaljno u vezanom dokumentu)

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ 20/45
Analiza kreditnih zahtjeva za Grad Buje

Povjerenstvo za dodjelu poduzetničkih kredita utvrdilo je da je od otvaranja kreditne linije s područja Grada Buje do sada prihvaćeno 3,3 milijuna kuna kreditnih zahtjeva od čega se 1,7 milijuna kuna odnosi na ulaganje u nove investicije, dok je za trajna obrtna sredstva prihvaćeno 1,6 milijuna kuna.
Poduzetnicima s područja Grada Buje-Buie još uvijek je na raspolaganju 11,6 milijuna kuna (Detaljno u vezanom dokumentu).

Rekonstrukcija kapelice Sv. Zenona 21/45
Incijativa za novi kulturno-turistički projekt

Inicijativa pokrenuta od strana bujskih građana Slađana Dragojevića i Valtera Turčinovića te podržana od strane Grada Buja, dok su radovi izvršeni od strane bujske tvrtke Metior – gradnja d.o.o. Inauguracija ove kapelice predstavlja početak rekonstrukcije cijele serije kapelica po kojima je nekada Buje bilo poznato i koje će biti povezane označenim putevima, što će predstavljati dodatnu vrijednost za ovo područje.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 22/45
Polupodzemni spremnici za otpad

Nastavljeno je sa ugradnjom polupodzemnih spremnika tako da su u drugoj polovici godine postavljeni spremnici u ulicama Vladimir Nazor, Sunčana i Digitronska.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 23/45
Reciklažno dvorište

Okončani su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Bujama i obavljen je tehnički pregled. Na temelju Uporabne dozvole od 01.09.2020. sklopljen je Ugovor o prijenosu na upravljanje sa komunalnim poduzećem „6. Maj“ d.o.o. a reciklažno dvorište otvoreno je za građane 24.09.2020.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 24/45
Postavljeni usporivači prometa

Sa ciljem osiguranja veće sigurnosti u prometu ugrađene su izbočine za smirivanje prometa na pješačkim prijelazima u Bujama u Grožnjanskoj i Istarskoj ulici te je postavljena prometna signalizacija.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 25/45
Izrada prometnog elaborata – Klesarska

Izrađene su varijante prometnih rješenja za naselje oko Klesarske ulice u Bujama te je u suradnji sa Mjesnim odborom Buje usuglašeno najprihvatljivije rješenje.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 26/45
Sanacija zida

Saniran je zid u Oskurušu.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 27/45
Uređeno dječje igralište

Na rubu građevinskog područja naselja Jurcanija uz prometnicu koja vodu prema Kršetama na inicijativu MO Kršete, uređena je javna površina i postavljena su igrala za djecu.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 28/45
Dovršene sanitarije u zgradi centra za inkluziju

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o građenju te su okončani radovi na uređenju sanitarija ukupne površine 33,25 m2.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 29/45
Rampa za invalide

Izgrađena je protupožarna vatrogasna rampa koja je prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom. Izgradnja je financirana iz projekta Tourims4All.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 30/45
Sanitarije za potrebe praktične nastave

Prostorija u vinarskom podrumu prenamijenjena je u sanitarni čvor, zato što će se dio podruma koristiti za praktičnu nastavu.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 31/45
Uređenje potkrovlja gradske uprave

U sklopu radova na rekonstrukciji Talijanske srednje škole „Leonaro Da Vinci“ i osiguranja prostora za učenike na novoj lokaciji u zgradi POU uređene su prostorije tavana Gradske uprave za djelatnike Županijskih ureda koji su do sada bili smješteni u zgradi POU.
Istarska županija je u potpunosti financirala uređenje.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 32/45
Uređenje arhive i ulaza u stadion

Uređena je arhiva za Županijske urede na Trgu Josipa Broza Tita. U sportskoj zoni Buje na ulazu u nogometno igralište uređena je fasada objekta.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 33/45
Modernizacija javne rasvjete

Započet je projekt zamjene javne rasvjete sa LED rasvjetom. Očekuje se najmanje 70% ušteda na potrošnji električne energije.
Završetak projekta očekujemo krajem ožujka 2021.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 34/45
Izgradnja mosta

U sklopu uređenja planinarske staze Zingarela postavljen je viseći most u dužini 22,00m.

Upravni odjel za opće poslove 35/45
Odsjek za proračun i financije

• Krediti za LED rasvjetu kod IKB Umag d.d. i HBOR
• Polugodišnji Financijski izvještaj
• Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj
• Devetomjesečni Financijski izvještaj
• Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
• Provjere Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika
• 3. i 4. Izmjene i dopune plana proračuna za 2020.
• Proračun za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.

Upravni odjel za opće poslove 36/45
Odsjek za samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo

• Natječaj i Ugovori o stipendiranju učenika i studenata
• Priprema i raspisivanje natječaja za prodaju DPZ
• Priprema i raspisivanje natječaja za zakup DPZ
• Poduzetnik Istarska županija 2020
• Akti, objave obavijesti i nalozi vezani za COVID 19
• Isplaćena jednokratna pomoć umirovljenicima
• Rješenja za subvencioniranje participacija u vrtićima i školama (marende, produženi boravak, udžbenici i autobusni prijevoz)

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 37/45
Energetska obnova dječjeg vrtića

Ukupna vrijednost izvedenih radova do sada iznosi 4.110.682,09 kuna. Poslana sva dokumentacija za kontrolu i povlačenje EU sredstava.

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 38/45
Projekt support – implementacija akcijskog plana

• Uključeni smo u natjecanje u uštedi energije
• Isključivo u promijeni ponašanja zaposlenika
• Podešava se grijanje na najniži stupanj na kojem se djelatnici osjećaju ugodno dok borave u prostoru
• Redovito se gase svjetla, računala i ostalo kod odlaska
• Natječemo se sa Buzetom, Vrsarom, Labinom
• Potrošnju smo sveli na minimum, a energetskom obnovom zgrade i odgovornijim ponašanjem zaposlenika uštede energije znatno povećali

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 39/45
Kaštel Rota

Okončani su svi ugovoreni radovi i sve ugovorene usluge, plaćeni su svi
troškovi te je donatorima Ministarsvu kulture i Istarskoj županiji dostavljeno završno izvješće koje je i odobreno.

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 40/45
Sanacija krova stare uljare u Bujama

Saniran je ravni dio krova, preostaje još zadnji kosi dio krova za urediti.

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 41/45
Ornitološki park Porta Madona

Izrađeno je idejno rješenje ornitološkog parka te poslani zahtjevi za suglasnosti nadležnim tijelima za izvedbu zahvata u prostoru.

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 42/45
Prostorno planska dokumentacija

• Donesen UPU TRP Porta Madona
• Izdvojeno građevinsko područje UT namjene
• Površine 8,00 ha u, neizgrađeno i neuređeno
• Područje nije opremljeno dovodnom infrastrukturom
• Kapacitet od 400 postelja prema PPUGB
• Vlasnik zemljišta unutar obuhvata je RH
• Sukladno čl. 43. Zakona o prostornom UPU je bilo potrebno donijeti do kraja 2020. budući ističe rok od 7 godina propisan Zakonom, jer bi u protivnom isto prestati biti građevinsko područje.

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 43/45
Prodaja nekretnina i ostali upravni postupci

• 2 natječaja za prodaju nekretnina, prihod cca 1.016.674,00 kn
• Rješenja o naknadi za legalizacije: 29
• Rješenja za zemljišta nužna za uporabu građevina: 3
• Očitovanja zona sanitarne zaštite: 5

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom 44/45
Kandidirani projekti

• Obnova Kaštela Rota u Momjanu (MK i IŽ)
• Obnove krova Stare uljare u Bujama (MK i IŽ)
• Obnove škole na Trgu Sv.Servula (MK)
• Popravak satova na zvonicima (MK)
• Duino Book 2021 i Karsiart (Duino-Aurisina)
• FZOEU Pametni gradovi prijavljen GIS
• Ornitološki park Porta Madona (APPRRR, 8.5.2)

Gradonačelnik
Fabrizio Vižintin

Istaknuto

Skip to content