Prealoader

Objave

P O Z I V za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Trgovačkog društva RADIO STAR TV d.o.o.

Objava: 06.03.2017.

Na temelju čl. 5 Odluke o prodaji poslovnog udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva RADIO STAR TV d.o.o. za RTV difuziju i marketing, Rožac 23, Umag , KLASA: 900-01/17-01/05, URBROJ: 2105/01-02-17-5 od 02.03.2017.  (u daljnjem tekstu Odluke), Komisija za provedbu postupka prodaje udjela javnim prikupljanjem ponude objavljuje  
 
P O Z I V za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Trgovačkog društva RADIO STAR TV d.o.o. za RTV difuziju i marketing, Rožac 23, Umag

Rok za predaju ponuda je od 06.03. do 13.03. u 12,00 sati

Otvaranje ponuda biti će 14.03.2017. u 10,30 sati.

Integralni Poziv u vezanom dokumentu

Istaknuto

Skip to content