Prealoader

Novosti

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie

Objava: 05.02.2022.

Sukladno članku 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21), Grad Buje-Buie objavljuje Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie (Službene novine Grada Buje-Buie 03/22). Sastavni dio Odluke su i Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie.

VEZANI DOKUMENT

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Istaknuto

Skip to content