Prealoader

Objave

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Porta Madona

Objava: 31.03.2020.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Porta Madona (T1;T2), radi detaljne razrade prostorno – programskog rješenja uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Porta Madona, definiranog Prostornim planom Grada Buja (Službene novine grada Buja broj 02/05, 10/11, 01/12, 5/15, 21/18).

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja TRP Porta Madona. (…)

Vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content