Prealoader

Novosti

Obavijet o deratizaciji

Objava: 27.02.2013.

Na području GRADA BUJA provesti će se akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanja glodavaca) u vremenu od 19.03.2012.g. do 30.03.2012.godine.

Tretirati će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene i djecu pod nadzorom.

Izložene mamce ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).
Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

EKO SERVIS MATIĆ PAZIN
Telefon/ Fax  052 624571

Istaknuto

Skip to content