Prealoader

Novosti

Obavijest – subvencije djeca

Objava: 14.06.2022.

Obavještavaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici subvencija troškova participacije u dječjem vrtiću, troškova produženog boravka i školske marende u osnovnoj školi, troškova za kupnju obveznih školskih udžbenika (osnovne i srednje škole) te troškova autobusnog prijevoza (srednje škole) da se zahtjevi za ostvarivanje subvencija za školsku godinu 2022./2023. zaprimaju zaključno do 05.09.2022.

Obrasci zahtjeva dostupni su u gradskoj upravi Grada Buja, Istarska 2, na službenim stranicama Grada Buja www.buje.hr (aktualno/novosti) te na poveznici https://buje.eobrasci.hr/branches/grad-buje-buie/.

Zahtjevi za subvencioniranje s popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Grad Buje
Upravni odjel za opće poslove,
Odsjek za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo
s naznakom «Subvencioniranje troškova u vrtiću i školi»,
Istarska 2, 52460 Buje

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

VEZANI DOKUMENTI:

OBAVIJEST RODITELJI ŠKOLE VRTIĆI
ZAHTJEV SUBVENCIJA AUTOBUSNI PRIJEVOZ 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA OBAVEZNI UDŽBENICI 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA PARTICIPACIJA VRTIĆ 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA PRODUŽENI BORAVAK 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA ŠKOLSKA MARENDA 2022. – 2023.

AVVISO

A tutti gli utenti, attuali e potenziali, delle sovvenzioni che la Città di Buie concede a copertura parziale dei costi per l’asilo, per il soggiorno del doposcuola, per le merende nelle scuole elementari, per l’acquisto dei libri d’obbligo (scuole elementari e medie), e anche per le spese del trasporto scolastico (scuole medie), si comunica che le richieste per l’assegnazione delle sovvenzioni per l’anno 2022/2023 vanno inoltrate entro e non oltre il 05.09.2022.
I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso la sede amministrativa della Città di Buie in via dell’Istria 2 oppure scaricati dalle pagine web della Città di Buie dal sito www.buje.hr (attualità/notizie) oppure dal seguente link https://buje.eobrasci.hr/branches/grad-buje-buie/.

Le richieste con la relativa documentazione allegata vanno inviate via posta o a mano al seguente indirizzo:
Città di Buie
Assessorato per gli affari generali,
Sezione per l’amministrazione locale, le attività sociali e l’economia
con obbligatoria la dicitura “Sovvenzioni per i costi degli asili e le scuole “
Via dell’Istria 2, 52460 Buie

Le richieste che non saranno pervenute in tempo o incomplete non verranno prese in considerazione.

VEZANI DOKUMENTI:

OBAVIJEST RODITELJI ŠKOLE VRTIĆI
ZAHTJEV SUBVENCIJA AUTOBUSNI PRIJEVOZ 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA OBAVEZNI UDŽBENICI 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA PARTICIPACIJA VRTIĆ 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA PRODUŽENI BORAVAK 2022. – 2023.
ZAHTJEV SUBVENCIJA ŠKOLSKA MARENDA 2022. – 2023.

Istaknuto

Skip to content