Prealoader

Javna nabava

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 13-JN-04-20

Objava: 01.10.2020.

Predmet nabava građevinskih radova za sanaciju kaštela Rota u Momjanu

Evidencijski broj bagatelne nabave: 13-JN-04-20 ; Predmet nabave je nabava građevinskih radova za sanaciju kaštela Rota u Momjanu.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Istaknuto

Skip to content