Prealoader

Novosti

OBAVIJEST-javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BUJE

Objava: 02.03.2013.

Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji /NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12/ objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BUJE „RUDINE – V. NAZOR

I Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine – V. Nazor“, biti će na javnom uvidu devet (9) dana u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi: Buje, Istarska 2, u periodu od 31. siječnja do 9. veljače 2013. godine., svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati

II Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine – V. Nazor“, održati će se u petak 8. veljače 2013. godine u Gradskoj Vijećnici Grada Buja u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, na adresi: Buje, J. B. Tita 6, s početkom u 14,00 sati.

III Nadležna tijela i tijela jedinice lokalne samouprave pismena očitovanja na Prijedlog Plana mogu dostaviti u tijeku javne rasprave.

IV Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine – V. Nazor“,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upisuju prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog u tijeku javnog uvida,
  • dostave pisane prijedloge i primjedbe na adresu : Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, 52 640 Buje, Istarska 2, u tijeku javnog uvida.

Prijedlozi, primjedbe i očitovanja koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/12-01/56
URBROJ: 2105/01-04/01-13-21
Buje, 23. siječnja 2013.

GRAD BUJE

Istaknuto

Skip to content