Prealoader

Obaveza iz čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) – popis gospodarskih subjekata

Objava: 17.05.2017.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1.    TRIBJE j.d.o.o., Tribje 14, Umag

Istaknuto

Skip to content