Prealoader

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija

Objava: 05.04.2018.

Gradsko vijeće Grada Buja dana 28.03.2018. godine raspisuje:


N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poduzetničke zone Mazurija


Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja na području poslovne zone Mazurija, te se na prodaju izlažu slijedeće nekretnine:
Katastarska čestica 294/2 –dio i 294/1 –dio, 294/4-dio… vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content