Prealoader

Natječaji

Natječaj za davanje u zakup javne površine – Buje

Objava: 06.05.2020.

Izlaže se natječaju javna površina u Staničnoj ulici u Bujama.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (dana) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 14.05.2020.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Istaknuto

Skip to content